Oves caddie Karl-Olof

  Min caddie Karl-Olof

   

Alla golfare vet att om man ska bli framgångsrik i  golf måste man ha en mycket duktig

caddie.  Efter att ha scannat hela marknaden för många år sedan valde jag Karl-Olof.

Mina motståndare (sponsorer) vet vilken otrolig nytta jag haft av honom. Han har

stegat banorna, burit mina instrument och gjort bra val i svåra situationer.


Tyvärr är han omåttligt förtjust i Calvados och konsumtionen har dessvärre ökat

dramatiskt den senaste tiden vilket resulterade i ett beslut  att upplösa samarbetet.

Dessbättre har vi nu den 7 oktober 2007 enats (efter svåra förhandlingar i

Arbetsdomstolen) om att fortsätta det tidigare så vinstgivande samarbetet.

Sponsorer, tävlingsarrangörer m.fl. har utryckt sin stora lättnad och glädje

över att konflikten är löst.


Men Karl-Olof som nyligen skrevs ut från behandlingshem där han förvarats för att bota

sitt långvariga spritmissbruk har tyvärr återigen återfallet.  Det var med stor förväntan

som jag skulle hämta Karl-Olof på järnvägsstationen i Ängelholm. Han skulle bära bagen

åt mig i Ängelholms Trucksäljargolf med Batteriunionen AB som stor sponsor. Hittade

honom helt utslagen (se bilden)  bakom rangerbangården tillsammans med en ökänd

affärsman, Bo Flor, i batteribranschen.

Mitt arbetsgivaransvar för Karl-Olof är avslutat men jag önskar inget mera än att han

ska komma på fötter igen. Skrev idag nedanstående (öppna) brev till honom -

kanske det kan få honom att förstå att han måste göra något åt sin situation.


 


Karl-Olof!

Skriver detta för att tala informera att jag stöder dig i din kamp. Du ska på inget sätt känna någon ytterligare press på dig i din match mot spriten. Mitt förslag om en gemensam nykter oktober var tänkt  sporra dig till ett nyktert liv. Känner så väl igen, från andra fall, förnekelse, förklaringar, besök av bekanta  att tillfället att sluta är illa valt mm.

Det kanske så här till en början är svårt för dig att tänka en vardag utan sprit. Låt mig föreslå att du får dricka vin var dag men att du avstår från starksprit varannan dag. Skulle det vara en öppning?

Vad Du än gör och beslutar Karl-Olof så ska du veta att jag stöttar dig.

Ber om min hälsning till och låt mig uttrycka min sympati med dina barn. Om det kan vara någon tröst ska de veta att de delar sitt öde med tusentals i Sverige.


Hälsningar från vännen och brodern,


Ove   

Årets tävlingssäsong är avslutad!

Karl-Olof har  visat missnöje med att hans 10% av vinsten inte räcker att stå kostnader för resor och hotell mm.

Han önskar bättre resultat och mera vinstmedel att dela på. Jag har uppmanat honom att anpassa utgifterna

efter inkomsterna vilket resulterat i att han cyklar till tävlingarna och lever som en bagpacker. Här ses han vila

och koppla av inför den kommande säsongen.


Omtänksam, generös och vänlig - mitt signum - tog jag med mig Karl-Olof till Köpenhamn och Ida Davidsen

för att försöka få honom att äta upp sig lite. Naturligtvis borde jag förstått att mina ansträngningar inte skulle

vara till någon nytta. Maten cederade han men däremot konsumerade han en mängd pilsner och snaps.

"Det  innehåller ju också mycket kalorier" förfäktade Karl-Olof.

 

Karl-Olof har begärt /krävt/ att hans "svar" efter vårt besök hos Ida ska publiceras. Nyheterna som är en

förespråkare för det fria och sanna ordet erbjuder alltid publicering av debattinlägg om inte vår intelligenta

och omdömesgilla redaktion bedömer att inlägget kan vara till skada för skribenten.  I detta fall var det ytterst

tveksamt men bättre  att ta risken ansåg redaktionen. I ett tidigare inte publicerat brev från Karl-Olof avslöjar

han sina sjukliga schizofrena symtom. Han skrev:   


  


                                                                                 

När jag nyligen besökte Karlshamn och på nattkröken förirrade mig in i de skumma

kvarteren  hittade jag ett "hål i väggen". En suspekt bar som efter närmare undersökning

visades drivas i min caddies regi! Karl-Olof informerade mig senare att hans målsättning är

att även servera smörrebröd a la Ida Davidsen i Köpenhamn. Efter förra årets erbarmliga

arbetsprestation av Oves caddie Karl-Olof Björkhem önskade Ove strama upp regler och

förutsättningar inför kommande år. Ove bjöd därför mycket frikostigt Karl-Olof och dennes

agent Göran Larsson till Köpenhamn för att umgås och "känna på varandra". Ove var

naturligtvis efter förra året mycket observant på Karl-Olofs intag av starka drycker. Hade

tre månader på torken haft avsedd verkan? Bilder och bildtexter nedan får tala för sig själva.

 

Redan på perrongen i Malmö observerade Ove att både Karl-Olof och hans nya agent

Göran Larsson var "något" överförfriskade. Karl-Olof plockade genast efter tåget startat med

destination Köpenhamn fram en stor mängd småflaskor vars innehåll glatt inmundigades.

 

Karl-Olof har dessvärre aldrig kunnat läsa en banguide. Ove har alltid fått fel information

om avstånd med mera. Väl i Köpenhamn tog Karl-Olof på sig ansvaret för att att sällskapet

kom till det planerade näringsstället. Som framgår av bilden hade den "unge" mannen inte

en aning om hur han skulle leta sig fram. När det uppmärksammades att K-O läste i en karta

över Stockholms skärgård tog sällskapet en taxi för en förmögenhet.

 
  
 


 


 
 

 


 

 

 


  Karl-Olof, min av mig avlönade caddie, skriver:

 

Bäste Bror!

 

Efter påstötning från min son Karl-Fredrik kastar jag mig över datorn för att koppla upp mig och läsa den beryktade och infama skandalblaskan Calvadoscafé.

Givetvis får jag mina fördomar bekräftade. Jag finner, pro primo; smygtagen bild på undertecknad när jag försöker vila och hämta krafter inför nya ansträngande uppdrag såsom caddie. pro secu'ndo; lögnaktiga beskrivningar  av en uppskattad resa till Köpenhamn.

 

Citat: "Maten cederade han men däremot konsumerade han en mängd pilsner och snaps"

 

Väluppfostrad som jag är försökte jag så gott det gick att hålla Bror sällskap vad det gäller intag av pilsner och snaps. Beträffande kaloriintag var det stört omöjligt att hålla steg med en man med en aptit likt Gargantua.

Om Bror hade varit lite mer uppmärksam på föreläsningarna i rättshistoria så hade han kanske inhämtat uttrycket "Cedera bonis" vilket betyder att man "afstår all sin egendom till borgenärernas förnöjelse". Det var detta jag gjorde när jag avstod de fetaste köttbitarna.

 

Att på något sätt få en rättelse i Brors blaska ser jag som en omöjlighet varför jag med detta brev endast vill för Bror påpeka och upplysa om min syn på denna vår trevliga utflykt.

 

Högaktningsfullt

K-O Björkhem


Efter fem pilsner fick K-O uppsöka en dunkel lokal. Ove informerade Göran att något

kontrakt förmodligen inte var aktuellt.


Göran önskade diskutera den uppkomna situationen enskilt med K-O. De förflyttade sig till Copenhagen Corner. Stämningen var, som framgår av bilden, mycket dämpad.

Karl-Olof konfronterades med alla sina misstag och lovade bot och bättring.

Resultatet av 20 års Calvadosmissbruk!

Agenten ringde intensivt för att få hjälp med att rädda kontraktet.

Men vad hjälpte det? Karl-Olof "smuttade på sin tredje Calvados och solen stod högt på himlen.

Den fjärde!

Med stor hjälp av Tivolis personal lyckades vi placera Karl-Olof i en vagn. Efter 20 turer slets han ur vagnen. Ingen kunde se någon skillnad på Karl-Olof mot när han lyftes i densamma.

Tillnyktrad efter en natt i Tivolis arrest läser en bekymrad Karl-Olof den digra anklagelseakten.

Förfallet är fullständigt! Efter 20 års nikotinstopp köper han på Kongens Nytorv en stor och dyr cigarr.