Golf

Golfbilaga

Efter många års golfspel slutade vi med denna ädla sport för några år sedan. Vi tyckte att vi stod på topp och hade ingen möjlighet att bli bättre (tro oss inte). Många fina minnen och några har samlats upp i följande bilagor. Klicka på bilderna så lotsas Du vidare

Oves caddie

Karl-Olof Björkhem

Ingrids golfbilaga