Flasterbo
Mot hamnen


Mot hamnen

Båten


Båten


Dimmornas bro

Kärleksstigen


Segelbåten

Hägern

Bron

Januarimorgon 2005

Kon

Flommengroda

Flommens 17:e

Midsommar

Flicka på cykel

Hytten

Skrinning

Kärleksstigen

Falsterbonäset. 


Jag bor vid ett rastställe,

långsmalt, havsomflutet, en utsträckt hand av vildros

och susande gräs

som öppnar och knyter sig.

              Här är slutet på kartan över landet, ett yttersta näs.                                                                                                                                                                                                                                                       Hjalmar Gullberg


Grodan