Bridge 2

Bridge

Nedan redovisas de konventionen jag tillämpar med mina spelpartners. MS (Modern Standard som jag inte gärna spelar idag), SAYC (Standard American Yellow Cards) som är standardsystemet på Internet. 5542 som håller på att ta över SAYC,s dominerande ställning. Mitt tidigare huvudsystem var Hamnbrödernas Starka Klöver. En utmärkt precisions-klöver  som Ingemar Rustan introducerade för oss i Hamnbröderna. Tyvärr har jag inga partners som spelar dettta fantastiska system idag. Min Starka Klöver är idag  FPB Falsterbo Precision Bridge. Via länkarna nedan kan system-beskrivningar, systemdeklarationskort och allt Du kan behöva för att administrera Din bridge hämtas.  

Spel konvention:

            Hamnbödernas             Starka Klöver

 Rustans sista uppdatering

Moderns Standard

5542 med Bergen, Stenberg (skrot), Marmic m.fl. stödkonventioner

 

FBP

Falsterbo Precisions Bridge 

5542

Junot & Pelle

Bornhagers Starka Klöver

Svante Hallén, BK Allians i Halmstad har skrivit ett utmärkt systemkompendium omfattande 5542. Skiljer sig en del från 5542 ovan. 

Hamnbrödernas Liga som spelades för 300 gången den 15 januari 2019. Vi spelar 2*16 brickor varannan vecka

Här hämtar Du "allt" för administartion av Din bridge

.......och så något om Bridge-lagarna

...... och så några förklarande skisser om bud utom tur m.m.

Handpåläggare:

Ove Järnström

Ove Järnström

Ove Järnström

Anders Wirgren /

Stefan Hallbäck/

Ove Järnström

Junot Delcomyn/

Per-Olof Olsson

Kjell Bornhager


Ove Järnström


Ove Järnström