om Claes Tillbaka

 

Årets match (2005) har tyvärr fått ett mycket tråkigt efterspel!

Claes Olsson begärde strax efter att matchen slutspelats att få nedanstående publicerat i Järnströms Nyheter. Redaktionen besvarar naturligtvis inte detta infama inlägg utan beklagar och förvånas Claes Olssons då(r)liga förmåga att ta en förlust. Däremot har vi skickat materialet samt referat från de fabricerade rättegångarna mot Ove till Claes psykiatriker. Läs Claes brev och doktorns diagnos. Kanske kan vi hjälpa Claes att komma tillbaka till  verkligheten igen. Läs allt om matchen nedan!

Redaktionen kan naturligtvis inte publicera Claes sjukliga referat från den påhittade rättegången.  

 
 Claes brev:    Psykiatrikerns utlåtande:

Årets match - Årets kupp !

Årets match blev en triumf för Järnström/Hultin efter en suverän uppvisning i gamesmanship. Uppenbarligen hade Järnström lagt ner mycket tid på att skapa en så kallad motståndarprofil på Persson/Olsson. Järnström kom fram till den korrekta slutsatsen att Persson/Olsson båda är personer med stark känsla för sportmanship och moral samt extremt empatiinriktade.

Genidraget som Järnström med bravur genomförde, var att avsiktligt spela så genomuselt att Persson/Olsson helt enkelt inte förmådde besegra honom pga av den djupa medkänsla som dessa gentlemän kände. I vassen spelade Hultin helt enligt planerna på med birdies och par och när saken i princip var klar visade Järnström triumferande sitt rätta ansikte med en lika försåtlig som överraskande par från skogen på 17:e. Så skall en slipsten dras !

Nyheterna har erfarit att Persson/Olsson förbereder ett överklagande av resultatet till Internationella Domstolen i Haag med hänvisning till Järnströms maskning av sin form, sk omvänd doping. Dessutom anser sig Olsson ha blivit förgiftad av Järnström på 14:e tee av en dryck som fick Olsson att omedelbart toppa sitt utslag ned i vattenhindret. Detta i ett läge när Persson/Olsson just vunnit ett hål och svettpärlor brutit ut i pannorna hos Järnström/Hultin.

Nyheterna kommer att följa utvecklingen av den juridiska kampen som nu trappas upp då Persson/Olsson begärt kvarstad på Järnströms fasta egendom för att säkra återbetalning av bet. 

 

 
Vederbörande söker här p.g.a. som han säger "enträget tjat av närstående" anser dock själv att det är helt obefogat.
 
Efter ingående samtal med patienten drar jag den slutsatsen att han helt saknar sjukdomsinsikt.
Han har paranoida ideér parat med främjandeidéer.
Är affektlabil med ändrad jämvikt inom det vegetativa nervsystemet med generella adaptionssymtom, vilket kan förklara att han tror sig blivit förgiftad. Men det kan också röra sig om smakhallucinationer som lett till sekundär vanföreställning.
 
Han är fixerad till sitt golfspel speciellt då det lett till förluster.
Hans känsla av konspiration leder till flera affektutbrott under samtalet. Har en kritisk inställning till auktoriteter och nämner flera gånger golfmedspelare vid namn Ove.
 
Stor risk att vederbörande med sitt behov att hävda sin rätt in absurdum  utvecklas till en rättshaverist.
 
Terapi är problematiskt:
 
Patienten saknar sjukdomsinsikt och motivation.
Tvångsåtgärder förstärker patientens förföljelseidéer.
 
Remitterar patienten vidare.